תשובה אחת
הייתי מציע לך להתקשר לקיבוץ ולברר

08-6871174

08-6871213-5