2 תשובות
0543199489, זה המספר שלהם, תתקשרי לשם ותשאלי אותם את מה שאת צריכה לדעת.
את צריכה למצוא קודם כל מספר פלאפון של הבריכה ולברר את הפרטים. או לפנות אליהם לבריכה עצמה ולשאול.