תשובה אחת
תביא 50 ש"ח למקרה חירום כי אולי זה יהיה יותר אבל אם אתה מביא איתך עוד 9 אנשים זה 30 ש"ח