5 תשובות
כל ערוץ מדגם לפי קלפיות אחרות
זה רק מדגם
זה בעצם השערה של תוצאות האמת שעדיין לא ידועות
שום דבר לא בטוח , זה סתם סקר ראשוני
זה מדגם, כלומר ספרו רק חלק מהקולות והעריכו מה יהיו התוצאות לפי זה. בכל ערוץ העריכו אחרת
לכל ערוץ יש מדגם אחר שעשה בבחירות ובנוסף אם אתם רוצים תוצאות אמת אז תישארו עד 1 בלילה כי אז יש מדגמים אמיתיים
באותו הנושא: