5 תשובות
13
אותו דבר מבחינתי
מעדיף את כאן 11 על שניהם
כלכך כאן 11
אבל אם לא הייתה לי ברירה אז 12