3 תשובות
סדרות ספציפים עוברים לערוץ 13.
לא כל הערוץ. יש הפקדה בין קשת לרשת. כל התוכניות של רשת עוברים לערוץ 13.
זה כל התוכניות של רשת