5 תשובות
במרובע צלעות נגדיות מקבילות/שוות
אנונימית
לא, צריך להוכיח גם שהצלעות שוות
עריכה, לא משנה, זה מספיק
אני לא בטוח אבל נראה לי שכן
כן
פשוט לא קראתי נכון את השאלה
את לא צריכה להוכיח גם שהצלעות שוות
כן לא צריך להוכיח שהצלעות שוות כי אין מרובע שיש לו צלעות נגדיות שוות אבל הוא לא מקבילית
באותו הנושא: