2 תשובות
בס"ד
שניהם אחד הם ופירושם מערכת שפועלת על גז כגון מזגן פעמים שיש חור במערכת הסגורה ובורח או דולף גז.

כל טוב רפאל
בריחת גז זה דליפת גז. הגז דולף כתוצאה מפגם באטימות המזגן. קשה מאוד לאתר מקור דליפת גז