2 תשובות
יש ריח של כמו שמן + גז. במידה וזה מזגן ישן הריח לא בריא. יש צורך לאוורר את החדר. ובמקביל הזמינו טכנאי.
הסימנים לדליפת גז הם סימני שמן בצנרת