2 תשובות
יום לפני הגיוס את חייבת להיות בארץ.
את צריכה להיות בארץ לפחות שלושה ימים לפני