4 תשובות
מקסיקו, גרמניה, הולנד, איטליה.
לסנט פיטרבורג מקום היסטורי יפה לא רחוק זול ומדהים
צפון יוון. זול, מקום מדהים. יש שם עולים מטורפים.