2 תשובות
לא נכון. ברור שאת יכןלה לטוס לפני
את יכולה לטוס לא אמורה להיות בעיה
באותו הנושא: