2 תשובות
אי אפשר להתווכח איתה כי היא קבעה דבר בצורה נחרצת
היא קבעה משהו בחריפות ובצורה בלתי-ניתנת לויכוח.
התחברות ל