7 תשובות
בטח, במה את צריכה עזרה?
ברור
במה את צריכה?
במה מה את צריכה עזרה?
בטח, מה?
ברור, מה את צריכה?