2 תשובות
לא לשים לב אלי ולא להחזיר תשובה שילמד שבסוף מסננים אותו כמו שעשה לך תסנני אותו תדברי עם חברות בווצטאפ
נו אז שהשואלת השאלה תתעלם ממנו כאילו לסנן אותו