14 תשובות
כמו כולם.
סמכי עליי.
זוג הטרוגני מקיים יחסי מין..
כמו כל אחד.
ברצינות, הם לא חייזרים אין להם דרך שונה לקיום יחסי מין/הבאת ילדים לעולם.
שואל השאלה:
אני יודעת שלא כי שמעתי שאסור לרדת אחד לשני
וגם חלק אומרים בחושך
או עם סדין וחור
אנונימית
חרדים רגילים עושים את זה כמו כולם, רק בלי ירידות.
חרדים ממש קיצוניים שהם בערך 1% מהחרדים בארץ אולי עושים את זה עם סדין וחור, אבל אין הלכה כזאת בשום מקום בתורה.
דתיים עושים את זה רגיל, תלוי כמה הם מקפידים.
כמו בני אדם, כי תאמיני או לא, הם חלק מהמין האנושי.
קישקוש מוחלט^
אין אנשים שעושים את זה עם חור בסדין
אנונימית
^בטח שיש יש הלכה של חומרה כזו בשו"ע הילכות צניעות
החור בסדין זו אגדה אורבנית! אין הלכה כזו גם בפלגים המחמירים ביותר.. לא רק שאין, אלא ההלכה מחייבת להיות עירומים (אבל מכוסים עם שמיכה לפחות באיזור האגן-בזמן שהבעל בתוך האישה) והבעל חייב לנשק את אישתו ולשמח אותה לפני קיום יחסים! כמו משחק מקדים כזה.. זה חובה הלכתית של הבעל כלפי האישה!!
נכון, יש דברים שההלכה ממליצה להימנע מהם אך לא אוסרת לחלוטין.. כמו שהבעל ירד לאישה או אנאלי..
ואני אומרת את הדברים בוודאות מוחלטת!!
אנונימית
אנונימית
הנה כמה דברים המובאים בשו"ע אור החיים סימן ר"מ
סעיף ד:אסור להסתכל באותו מקום שכל המסתכל שם אין לו בושת פנים ועובר על "והצנע לכת" ומעביר הבושה מעל פניו שכל המתבייש אינו חוטא דכתיב "ובעבור תהיה יראתו על פניכם" זו הבושה "לבלתי תחטאו" ועוד דקא מגרה יצר הרע בנפשיה וכל שכן הנושק שם שעובר על כל אלה ועוד שעובר על 'בל תשקצו את נפשותיכם':
סעיף ח:וישמש באימה וביראה כמ"ש על ר"א שהיה מגלה טפח ומכסה טפח ודומה כמי שכפאו שד פי' באימה וביראה כאילו כפאו שד וי"מ מגלה טפח ומכסה טפח שלא היה ממרק האבר בשעת תשמיש כדי למעט הנאתו ודומה כמי שכפאו שד שעושה הדבר באונס וי"מ מגלה טפח שבאשה כלומר עכשיו מגלה אותה לצורך תשמיש ועכשיו מכסה אותה כלומר שלא היה מאריך באותה מעשה ודומה לו כמו שבעתו השד ונבעת והניח המעשה כל כך היה מקצר בתשמיש ויש מפרשים מגלה טפח על הסינר שהיתה חוגרת בו שאף בשעת תשמיש היה מצריכה לחגרה ומגלה רק טפח ממנה ומכסה מיד כדי למעט הנאתו וכולהו פירושי איתנהו וצריך בעל נפש ליזהר בהם:
סעיף י"א:אסור לשמש לאור הנר אע"פ שמאפיל בטליתו:
^חז"ל וגם הרמב"ם קובעים בפירוש כל מה שאדם רוצה לעשות באישתו עושה
אנונימית
אנונימית
היכן בעינין תשמיש מה שאמרו זה שהוא יכול לשמוע אותה שרה לחבק ואתה ולנשק אותה
תלמד שוב הלכות אישות!
אנונימית
אנונימית
ב"ה מלדתי הלכות אישות(הבאתי לך שו"ע מפורש מה צתריך יותר מזה)למדתי חלק גדול מאבן העזר