3 תשובות
משמונה בבוקר עד עשר בערב
ליתר דיוק 07:00 - 22:00
ובישובים קטנים (פחות מ-3,500 בעלי זכות בחירה) - עד 20:00
motior
משעה 7 בבוקר עד 10 בלילה, בישובים קטנים עד השעה 8 בלילה.