5 תשובות
סרטן
התאריך שלי;)
,'
היי את\ה גדול\ה ממני בשלוש ימים:- (