13 תשובות
אני שומר לפעמים לא תמיד
אנונימי
לא שומרת, אני מאמינה אבל אני לא יכולה בלי טלפון ובלי חשמל.
אני רוצה לשמור שבת, כרגע לא (כי קשה לי) אבל בעזרת ה' אלוקים יזכה אותי לחזור בתשובה
למה לי לשמור שבת בכלל
כי אני נוצרי
אני לא
ויש לי חיים אני לא צריכה להינעל בבית בלי חשמל ליומיים
שואל השאלה:
אני שומרת שבת.. וזה לא כזה קשה בלי טלפון... מכינים אוכל לםני שבת ושמים על פלטה ... יש כל כך הרבה דברים לעשות
אנונימית
אני לא מאמין בזה
שומרת שבת בגלל שאני יהודיה דתיה מאמינה, ועל כל יהודי מצווה גדולה לשמור את יום השבת.

Mr.Robot, בעזרת השם אתה תצליח ותחזור בתשובה
אני לא מאמינה בזה
אני שומר כי כתוב בתורה "זכור את יום השבת לקדשו ששת...וביום השביעי שבת לה' אלוהך לא תעשה כל מלכאה אתה ובנך וביתך וגו'"
וכן "את מצוותי...ואת שבתותי תשמורו אני ה'"
אני לא שומר שבת כי אני לא מאמין באלוהים
אנונימי
אני שומר שבת, כי ככה צוה ה' יתברך.