13 תשובות
6 שעות
^איך אתאיסט גאה ושומר כשרות?
שואל השאלה:
רשום לך אתאיסט גאה ואתה שומר בשר חלב? אוקי..
6 שעות על בקר ו4 שעות על עוף
7 בקר 6 עוף
2
אני הכי קצת פה:(
2 / 3
2 בין בשר לחלב
4 בין חלב לבשר
לא שומרת האמת חחח
אני יכולה לאכול בשר ולשתות ליד זה קפה