4 תשובות
שטח פאי כפול הרדיוס בריבוע
היקף שתיים כפול הרדיוס כפול פאי
שטח: R בריבוע*פאי
היקף: 2*R*פאי
שואל השאלה:
ואם יש לי קוטר בהיקף....?..
אנונימית
שואל השאלה:
שהוא 52
אנונימית