תשובה אחת
האתר לא מיועד להיות רשת חברתית או אתר צ'אטים ברעיון שלו.
הוא כן משמש להמון אינטראקציה חברתית, אבל זאת לא המטרה שלו...
בגלל זה אני לא חושב שזה מבאס, כי תוספות כאלו לאט לאט ישנו את האתר למשהו שהוא לא...לא חסרים מקומות שאפשר ליצור בהם קבוצות, גם בלי מספרי פלאפון.