5 תשובות
תבטלי שלא יהיה לך לחץ
תבטלי
אם זה לא חשוב תבטלי שלא יהיה לך לחוץ
תבטלי, שלא יהיה לך לחץ
אני הייתי מבטלת, ככה יהיה לך זמן לדברים אחרונים לפני הטיסה
תהני