4 תשובות
תבטלי שלא יהיה לך לחץ
תבטלי
אם זה לא חשוב תבטלי שלא יהיה לך לחוץ
אני הייתי מבטלת, ככה יהיה לך זמן לדברים אחרונים לפני הטיסה
תהני