4 תשובות
עדיף שלא כי אתה לא תספיק פשוט כלום אפילו לעבור את הבידוק
עדיף שלא
לא
צריך כמה שעות לפחות 4 לפני