6 תשובות
3 שעות.. דיוטי פרי....
3 שעות לפני
מומלץ בדרך כלל 3 שעות
מומלץ להיות שעתיים וחצי - שלוש לפני
מומלץ - 3 שעות
3 שעות