7 תשובות
2 ורבע ולבשל רבע שעה
תלוי בסוג האורז אבל בעיקרון שתי כוסות מים
1 וחצי שתיים
לשים*
ואמורים לשים שתי כוסות אם אני לא טועה
כתוב בגב האריזה