3 תשובות
10דקות 30 שניות
11.30 דקות של סבל
סבל רציני יותר אני לא עושה את זה