8 תשובות
כן
אנונימי
בשישה ימים. ביום השביעי נח.
ביום השביעי שבת. זאת אומרת שביום השישי הוא סיים לברוא הכול.
אנונימי
זה אומר שה' ''עבד שבעה ימים'' ואומר שמגיע זמן מנוחה
כלומר ביום השביעי הוא לא עשה דבר
הוא ברא בשישה ימים וביום השביעי שבת, דבר המעיד על מצוות שמירת השבת.
כן צדיק שלנו!
כן. ביום השביעי הוא נח כביכול
באותו הנושא: