תשובה אחת
לא אין צורך כפותחים פלאפון זה לכל החברות