תשובה אחת
מתקשרים לאורנג ומבררים לפי שם את המס'...

או לבזק - שם ניתן גם להשיג את המס' שלך הניידים
line:445