7 תשובות
*43
*43
*43 בכל החברות
*43 זה פלאפון
#31# זה אורנג'
*43 זה חסום לפלאפון ולאורנג'
סלקום זה מספר אחר
*43
לל