12 תשובות
מהי השאלה?
אנונימי
דברי
שואל השאלה:
אלה 2 שאלות.
קרא מלכים א פרק יא פסוקים 9-13.
1. לפי פסוקים אלה, מהי הסיבה לקריעת הממלכה?
כתוב שניי נימוקים להבטחה שניתנה לשלמה שקריעת הממלכה לא תתרחש בימיו.
2. ציין איזה סוג גמול ניתן לשלמה לפי פסוקים אלה (אני יודעת כבר שזה גמול דורות), נמק את תשובתך
אנונימית
יש לי נימוק אחד: שלמה לא הקשיב למצוותיו של השם ובגלל זה יש את 12 השבטים
מקווה שעזרתי :)
הסיבה לקריעת הממלכה היא שהוא לא שמר את מצוות ה לא לעבוד עודה זרה
שואל השאלה:
אני צריכה אבל שני נימוקיםם
אנונימית
ההבטחה שזה לא יקרה בימיו:
שלמה חוטא והעונש יבוא רק בימי בנו רחבעם "מיד בנך אקרענה"
שלמה לא יענש על חטאיו בזכות אביו דוד: בימיך לא אעשנה למען דוד אביך"
אין לי מושג לעוד נימוק
שואל השאלה:
נראלי שמה שכתבת זה נחשב לשניים.
ממש ממש תודה! אנסה להסתדר בקשר לסעיף 2
אנונימית
מצאתי עוד סיבה שהוא נשא נשים נוכריות רבות
הסיבה לקריעה זה עבודה זרה
וגמול לדורות זה שיטת הענישה, ככתוב בשיטה הדויטרונומיסטית (ספר דברים)