2 תשובות
את צריכה לתעד מה שהולך בבית ספר שלך זאת הולכת להיות כתבה מעולה בחדשות 2 וכן את צריכה לעבור לדעתי למרות שהיית צריכה בחופש כבר להתחיל אז יהיה לך קצת יותר קשה לעבור עכשיו אני חושבת
אם יהינ לך טוב יותר שם אז תעברי, את לא תהיי לבד לפחןת אז זה טוב.