2 תשובות
להצטרף לשיחות שלהם
תחפש באינטרנט "שרת דיסקורד..." ותרשום איזשהו תחביב, כמו למשל דת "שרת דיסקורד יהדות" וככה תמצא, יש הרבה
אנונימית