4 תשובות
כן.
כן, שתי קבוצות ממה שידוע לי, אבל לא ממש פעילות.
Aro
לפי מה שזכור לי כן, הייתי באחת מהן ולאחר מכן עזבתי