תשובה אחת
משמאל למעלה יש כפתור בשם
Invite people תלחצי, זה יפתח לך תיבה אם קישור, זה הקישור