2 תשובות
מסרב בנימוס וממשיך בחיים שלך כרגיל.
מסרב.. לא נראלי זה פוגע בהן עד עמקי נשמתן
אנונימית