17 תשובות
כי אז כשמתים ונקברים הגופה לא טהורה, אלא "מוחרבת"
בגלל שזה כאילו השחתת הגוף וכתוב בתורה זה אסור
על השאלה השנייה שלך לא שמעתי לעולם
אנונימית
כי רשום בתנך
אנונימית
בגלל שצריך להחזיר את הגוף בשלמותו.
ככה שמעתי.
כי זה איסור בתורה ומעשה גוים
כי זה חציצה במקווה. וצריך גוף חלק בלי כלום עליו בטבילה.
כי זה נחשב פגיעה בגוף, איסור מפורש בתורה
כתוב בתורה "וכתובת קעקע לא תעשה בבשרך" לפי הדת זה להשחיט את הגוף.
כי הקב"ה נתן לנו גוף שלם וברגע שעושים קעקוע משחיתים את הגוף.
השחתת הגוף.
כתוב בויקרא בפרשת קדושים.
יש מפרשים שגם מביאים לזה פירושים. ויש מפרשים שאומרים שאנחנו לא יודעים מה הסיבה. ורק ה' יודע.
בגדול, אפשר לומר שזה דבר שהיה נהוג אצל גויים מצער המת, ולכן אסרו את זה.
אבל אחרי שזה פסוק מפורש, האיסור הוא גמור, ולא מעניינת אותי הסיבה.
ואני לא חושב שיש בעיה בנישואין כשלכלה יש קעקועים. (אם הבנתי נכון... ).
זה נחשב בתור השחטת גוף.
בגלל שזה היה מנהג עובדי עבודה זרה וכוהני הדת שלהם.
כי ברית מילה זה לא משחית את הגוף?
אנונימי
ברית מילה זה רק מתקן את הגוף.
ואני מדבר על הפן האמוני והרוחני.
לא נכנס לזה שזו עובדה מדעית.
^"ולא ניתנה מצוה זו להשלים חסרון הבריאה רק להשלים חסרון המידות" (רמב"ם, מו"נ ח"ג, מט). זו לא עובדה מדעית, יש מחלוקות בין מחקרים מהי התועלת אם ישנה במילה.