8 תשובות
זה חוקי, מי אמר לך שאסור?
כי זה שוחט כאילו את הגוף.
נגיד אתה מביא לחבר משהו שלך במתנה שזה יקר ולא כולם מקבלים והוא פשוט בא ומצייר לך והורס לך את המתנה..
כי אמורים להשאיר את הגוף כמו שקיבלנו אותו
קודם כל , זהו דין מהתורה.
שנית, יש סיבות בקבלה.
אסור להשחיט את הגוף
וכתוב "כתובת קעקע לא תתנו בכם"
יש עוד סיבות אבל אני לא בטוחה בהן
"וְשֶׂרֶט לָנֶפֶשׁ, לֹא תִתְּנוּ בִּבְשַׂרְכֶם, וּכְתֹבֶת קַעֲקַע, לֹא תִתְּנוּ בָּכֶם" (ויקרא יט, כח)
רש"י: "ושרט לנפש" - כן דרכן של אמוריים להיות משרטין בשרם כשמת להם מת.
כלומר, בגלל שה מנהג של גויים.
אסור להשחית את הגוף שלנו וזה מנהג של גויים
משום שזה היה מנהג עובדי עבודה זרה וכוהני הדת שלהם.