6 תשובות
איזה כיתה ואיזה נושא
אני יכולה לנסות
איזה נושא?
יכולה לנסות.
אני יכולה לנסות