20 תשובות
70 ב5 יחל, כי מקבלים גם בונוס
70 ב5
70 ב5.
Aro
90 ב-4 יחידות לדעתי
70 ב 5
מוסיפים הרבה נקודות לציון שקיבלת בחמש יחידות,
וזה יפתח לך הרבה דלתות בחיים.
אז עדיף חמש יחידות.
האופציה הראשונה, כי יש בונוס.
70 ב5
ברור 70 ב5
זה מעולה
70 ב5 אבל זה רק מבחינת ציון.
לדעתי ציון 70 בחמש יחידות.
70 ב5 משתי סיבות.
אחת זה שיש בונוס.
שתיים זה שכשאת אומרת שהיית בחמש יחידות זה יותר טוב מארבע, לא שמים על הציון כל עוד עברת.
בארור ש70 ב5!
אין וויכוח!
70 ב5 כולל בונוס זה 105
90 ב4 כולל בונוס זה 102.5
חמש גם נחשב יותר יוקרתי אז...
עדיף 65 ב-5 יחידות מאשר 100 ב-4 יחידות