5 תשובות
40
40/5 דקות
45 דקות.
אצל כל מורה זה אחר
אצל המורה שלי ועוד כמה שאני מכירה זה 40 דקות