4 תשובות
13
80+
אבל אצלי זה היה מצב קשה
אבל בסוף עברתי כמו כל אחד
באותו הנושא: