2 תשובות
לא להיחסם במהלך אותה השנה,
בגיל חובה להיות 14+,
100 נקודות אמינות,
1000 פרחים,
ואז לשלוח בקשה לסטיפס
ErO
גיל 14+
1,000 פרחים ומעלה
100 אמינות
שנה מאז חסימה אחרונה (אם הייתה)