4 תשובות
אגמו'ש, אגמי, אגי
יוחי, יוחאיו'ש, יוחיוח
בנו'ש, בניון, בני,
יעלו'ש, יעלי, יעלה,
לבנו'ש, לבני,
שואל השאלה:
לבנה יעל זה שתי שמות לאותה אחת..
בניי'ק, בניון, בנושייי
אגמי, אגמוש
יוחצ', יוחיוש, יוחוש
לבני, לוצ'ה (כמו יעלוצ'ה או לבנוצ'ה )
אגמגם