5 תשובות
מיכליות
סליחה אני גרועה
דלי
סופר מיכל
מסיוכפלרדנלנייות
זה שילוב של שני השמות.
שואל השאלה:
וואלה הפתעת