7 תשובות
מיכל דליות כמובן
שואל השאלה:
3>
דליות כמובן
דליות.
דליות כמובן
אין על סופר נני
מי זאת מיכל רבינוביץ' בכלל?
שואל השאלה:
^ בדיוק.