13 תשובות
מיכי, מיכלי, מיכלוש
מיכוש
מיכלוש
מיכ
מיכלי, מיכלוש, מיכ, מיכה (זה רק אם את רוצה לעצבן אותה).
Kai
מיכי
מיכוש
מיכ
מיכ
מיכי
מיכה
מיכלוש מיכי מוכי מיכלי מיכלולה מיכלולו מיכאלאנג'לו מיכאלה מיכולה
מיכלילה השרלילה
מוכצה מיכמיכ מוכה מיכה מהכה מיכו מכמכ מיכ
לי קוראים מיכל.
וקוראים לי מיכ, מילקי, מיכקי, מיכלי, מיכלוש, מימוש..
מיכ
מיכוש
מיכה