12 תשובות
מיכי
מיכוש
מיכ
מיכ
מיכי
מיכה
מיכלוש מיכי מוכי מיכלי מיכלולה מיכלולו מיכאלאנג'לו מיכאלה מיכולה
מיכלילה השרלילה
מוכצה מיכמיכ מוכה מיכה מהכה מיכו מכמכ מיכ
לי קוראים מיכל.
וקוראים לי מיכ, מילקי, מיכקי, מיכלי, מיכלוש, מימוש..
מיכ
מיכוש
מיכה
מיכוש
מיכלוש
מיכ
מיכי, מיכלי, מיכלוש