8 תשובות
היי
אנוכי
אניי
מכיר
לא מת עליהם
אני מכירה
אבל אני שומעת רק איזה שיר אחד שלהם
היוש