5 תשובות
אני
אני מכירה אותה בגלל אחותי בעיקר
אעאעאעא קוקי חיימשלי בעלי אהובי בלהקה הזאת
אני.